Ajna, poort naar het onderbewuste

Ajna chakra is een is een tweebladige lotus en is verbonden met de pijnappelkier.
 
Het symbool voor ajna chakra is een zilveren tweebladige lotus. De bloemblaadjes liggen als vleugels aan weerszijden van een cirkel, waarin zich een neerwaarts gerichte driehoek bevindt met daarin een shivalingam en de zaadklank ‘Om’. De bloemblaadjes worden op verschillende manieren geïnterpreteerd: als de maan en de zon ofwel als ida en pingala, als onze twee ogen waarbij de cirkel het derde oog voorstelt, als de twee hersenhelften, de habenulae van de pijnappelklier of als vleugels die het ontstijgen van de stoffelijke wereld symboliseren. Op het linker blad staat de letter ‘ham’ en op het rechter blad ‘ksham’, de twee mantra’s voor Shiva en Shakti. De cirkel tussen de bladeren symboliseert de leegte die je binnen gaat in diepe staat van meditatie.  
 
De kenmerken die bij een goed functionerend ajna chakra horen zijn: abstract denken, intuïtief vermogen, fantasie, inzicht, beoordelingsvermogen, ervaringen van ongewone verschijnselen. Is dit chakra uit balans, dan kan dat leiden tot intolerantie, dogmatisch gedrag, cynisme, ongedisciplineerdheid, angst, nachtmerries en neiging tot schizofrenie. Fysieke stoornissen zijn hoofdpijn, slecht gezichtsvermogen, neurologische aandoeningen en glaucoom.
 
Van ajna wordt wel gezegd dat het de poort is naar het onderbewuste en dat het het centrum is van spirituele kennis en loutering. Het is de zetel van intuïtie en wijsheid en het centrum van waarnemen en verhoogd bewustzijn. Dit is het niveau waar het mogelijk is om, in diepe staat van meditatie, te communiceren met  de innerlijk leraar. Er zijn verschillende benamingen voor ajna die naar deze aspecten verwijzen, zoals ‘guru chakra’, ‘oog van intuïtie’, ‘oog van kennis’ en ‘goddelijk oog’. Het wordt ook het ‘oog van Shiva’ genoemd, omdat Shiva de belichaming is van meditatie en meditatie wordt direct geassocieerd met het ontwaken van ajna.
 
De uitdaging op dit niveau is het openen van de geest door onthechting en het volgen van je innerlijke leiding. Dit chakra kan ons de werkelijkheid helder laten zien en ons helpen onderscheid te maken tussen gedachten die voortkomen uit kracht en gedachten die voortkomen uit angst en illusie. Als ajna wordt gewekt, wordt de geest stabiel en sterk, en wordt controle over prana verkregen. 
Als centrum van waarnemen is ajna op het psychische vlak de brug tussen mentale en psychische dimensies en daarom is het verantwoordelijk voor bovenmentale vermogens zoals helderziendheid. 
Dit is het niveau van bewustzijn dat het mogelijk maakt om direct van geest tot geest te communiceren zonder te spreken.