Ajna in verschillende tradities

Ajna chakra wordt in verschillende tradities genoemd: “Het oog waarmee ik God zie is hetzelfde oog waarmee God mij ziet“. 
 
In alle religieuze en mystieke tradities is het bestaan en belang van ajna bekend geweest, want zonder het ontwaken van ajna is het onmogelijk om toegang te krijgen tot de innerlijke wijsheid en tot de diepere lagen van zijn. Soms wordt het uitgebreid beschreven, zoals in de yogafilosofie, maar soms wordt het nauwelijks genoemd. Ook in de Bijbel wordt ajna chakra duidelijk genoemd: “Het licht van het lichaam is het oog (ajna); als dan uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn” (Mattheus 6:22).
 
De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart zei: “Het oog waarmee ik God zie is hetzelfde oog waarmee God mij ziet.”
Het zesde chakra, het oog van wijsheid, is dezelfde kracht die Krishna aan Arjuna gaf zodat hij hem in zijn kosmische vorm kon waarnemen: “Maar omdat je Mij niet met je eigen ogen kunt zien, geef ik je het goddelijk zicht.” (Bhagavad Gita 11:8).
En Paramahansa Yogananda zei: “Through the divine eye in the forehead (east), the yogi sails his consciousness into omnipresence, hearing the Word or Aum, divine sound of many waters or vibrations which is the sole reality of creation.”
 
Dit 3e oog stelt de ziel die zich in een lichaam bevindt in staat om los te komen van de illusie van maya en te zien dat alles en iedereen doordrongen is van het goddelijke licht. Daarom is ajna chakra het centrum van wijsheid, want ontwaakt is dit het niveau van bewustzijn waar je de verborgen essentie achter alle zichtbare dingen begint te zien en te bevatten.