Prana

Volgens de yogafilosofie wordt het fysieke lichaam omgeven en doordrongen door een energetisch lichaam, pranamaya kosha, de laag van prana. Prana wordt wel vertaald als vitale levensenergie. 
 
Alles wat leven in zich heeft is een expressie van prana, dus ook de mens. Via pranamaya kosha is de mens verbonden met het hele universum.
Het universum bestaat volgens de oude Indiase filosofieën uit twee componenten. De ene component wordt akasha genoemd, ruimte. Ruimte is oneindig en alles doordringend. Akasha is zo subtiel, dat wij het niet met onze gewone zintuigen kunnen waarnemen. Alles wat vorm heeft, is voortgekomen uit akasha, de planeten, planten, dieren en mensen. 
Het universum is uit akasha ontstaan door de kracht van de tweede component, namelijk de kracht van prana. Prana is de oneindige, overal aanwezige manifesterende energie van het universum. Het kan in statische en dynamische staat verkeren. Prana manifesteert zich als kracht en beweging, bijvoorbeeld als zwaartekracht en magnetisme, als hitte, licht en elektriciteit. Het manifesteert zich ook als de bewegingen van het lichaam, adem, de zenuwstromen, als gedachtekracht. Alles in de macro en micro kosmos bestaat uit een combinatie van prana en akasha.
 
Het concept van prana is ook in andere culturen en spirituele tradities bekend. In het oude China was de universele energie bekend als ki. De acupunctuur die daar duizenden jaren geleden ontstond werkt met dit principe. Behalve als ki, is prana ook bekend als qi of chi. Qi Gong, Tai Chi en Reiki zijn oosterse toepassingen van het werken met vitale levensenergie. 
Ook in de christelijke traditie was het principe van prana en bewustzijn bekend. Slechts weinigen zijn zich ervan bewust dat het brood en de wijn tijdens de communie prana en spirituele verlichting symboliseren.
De moderne wetenschap stelt eveneens dat alles in de oneindige kosmos een expressie is van energie.