Klanken en de invloed op de hersenen

In dit artikel gaan we dieper in op wat klank met je doet. Heb je wel eens het gevoel dat je helemaal meegevoerd wordt door een prachtig stuk muziek, alsof je in een andere staat verkeert? Of heb je weleens een trein gemist omdat je in vervoering werd gebracht door mooi pianospel op het station. Trouwens, wat een mooi initiatief om piano’s neer te zetten, toch? Reizen met de trein wordt zo een hele andere ervaring.  
 
Maar wat maakt nu eigenlijk dat muziek zo’n grote invloed op je kan hebben? Dat leggen we uit aan de hand van recent onderzoek dat is gedaan op dit gebied.
 
In 2015 heeft de Scientific American Mind onderzocht hoe effectief muziek is om neurologische stoornissen te behandelen. Dit komt omdat muziek invloed heeft op bijna elk deel van je hersenen dat in verbinding staat met emotie, kennis, sensatie en beweging. Klassieke muziek bijvoorbeeld, verbetert de verbinding tussen de hersencellen (onderzoek van Prof Dr Erik Scherder, Nederland en Hans Günther Bastian, Duitsland). 
 
Je hoeft geen muzikant te zijn om gewoon te genieten van het beluisteren van muziek. Complexe muziek heeft invloed op het gehele brein. Niet alleen worden er door muziek verbindingen gelegd tussen de linker- en rechterhersenhelft, maar ook tussen delen van de voor- en achterkant van de hersenen. Sommige delen zijn meer gefocust op emotie, andere meer op verwachtingen en weer andere op informeren, herinneren of musiceren. Studies hebben wel aangetoond dat muzikanten een betere verbinding hebben tussen de beide hersenhelften dan niet-muzikanten. 
 
Daarop aansluitend hebben kinderen met een muzikale opvoeding dan ook een voorsprong in hun ontwikkeling omdat de hersenen meer geactiveerd zijn. Deze kinderen hebben een sterker cognitief vermogen met een betere woordenschat, betere leesvaardigheden en ze kunnen ook beter geluid waarnemen.
 
Volwassenen tussen de 18 en 31 krijgen weer andere cognitieve vermogens mee van muziek maken zoals bijvoorbeeld multitasking. Mensen die in een koor zingen zijn volgens dit onderzoek helemaal rijkelijk bedeeld met een betere communicatie, coördinatie, samenwerking en ook empathie voor de rest van de groep. (Studie onder leiding van psycholoog Melody Wiseheart, 2014)
 
Muziek maken en luisteren is niet alleen leuk, het heeft ook een sterke invloed op je hersenen. Reden genoeg om eens op onderzoek uit te gaan naar wat muziek met jou doet. Op YouTube is veel te vinden!