Dru Meditatie is te leren! Dus.....

Wednesday, 7 August, 2013
Waarom mediteer jij? 
Als je die vraag stelt aan degenen die regelmatig ‘in stilte zitten’, is meestal het antwoord:
 
´Omdat het prettig is om te doen: het brengt je in een aangename stilte die je in balans brengt; je gaat je er beter, levendiger door voelen en krijgt meer inzicht en overzicht over je leven.´
 
Bekend is dat meditatie invloed heeft op je hormoonontwikkeling: er worden meer hormonen aangemaakt waar je gelukkig en rustig van wordt (melatonine, serotonine, het DHEA hormoon) en minder hormonen die een stress reactie teweeg brengen (cortisol en een lager lactaatniveau in het bloed). 
Wetenschappelijk onderzoek toont dat ook aan. 
 
Mediteren is veel meer dan: ‘stilzitten en niets doen’. Op het moment dat je gaat zitten, merk je eerst vooral hoe druk het in je hoofd is. Er is wel eens uitgerekend dat we tussen de 30.000 en 40.000 gedachten per dag hebben. Onze zintuigen worden geprikkeld door zoveel wat onze aandacht vraagt en onze gedachten tuimelen over elkaar.
Als je dan rustig gaat zitten en de stilte in jezelf zoekt, is die gedachtenstroom niet zomaar te stillen. Grote kans dat je ook nog door andere dingen wordt afgeleid. Wat dan te doen?
 

De acceptatie meditatie

Zelf heb ik indertijd veel baat gehad bij de ´acceptatie meditatie´, een techniek die we ook in de Summerschool van 16-18 augustus zullen doen. In deze geleide meditatie richten we eerst onze aandacht bewust op de dingen die ons afleiden. 
Die zijn in 3 rubrieken te onderscheiden: 
1. we worden afgeleid vanuit de omgeving 
2. afleidingen in het lichaam 
3. afleiding doordat de gedachtestroom doorgaat. De gedachten zijn niet te stuiten!

Afleidingen vanuit de omgeving

Is er een ideale plek om te mediteren?
Zelfs als je naar de mooiste en stilste plek in de wereld gaat, zullen er dingen zijn die je afleiden: een vogel die fluit, een auto in de verte of een vliegtuig, spelende kinderen of een zoemende mug. Automatisch gaat onze aandacht daar naartoe en wordt het geluid en de eventuele irritatie groter. 
Bij de acceptatie meditatie richt je de aandacht bewust op de afleidende geluiden maar je accepteert ze, laat ze toe, je verwelkomt ze zelfs; je maakt die geluiden deel van jouw stilte.
Eerst richt je de aandacht op de geluiden veraf, dan de geluiden dichterbij en tenslotte richt je de aandacht op de geluiden vlak om je heen: de ruimte rond je oren en je hoofd. 
En alles accepteer en verwelkom je, maak ze deel van jouw stilte.

Afleidingen door je fysieke lichaam

Tijdens het zitten voel je je armen en benen, je romp, je hoofd en de rest van je lichaam. Misschien voel je je hart kloppen en de lichte beweging van je borstkas tijdens de ademhaling. Je voelt een tinteling hier of een pijntje daar; je knie is minder comfortabel dan je dacht en plotseling jeukt je wang. Alle gevoelssensaties observeer je, accepteer en verwelkom je ook weer als deel van jouw stilte. En je zult zien dat die pijntjes of jeuk dan meestal snel verdwijnen.

De gedachtenstromen

De gedachtenstromen zijn een grote bron van afleiding. Herinneringen aan wat gebeurd is, lijstjes van zaken die nog komen of moeten: de ene gedachte volgt de andere op. Ook daarop richt je bewust je aandacht. Je observeert, accepteert en verwelkomt de gedachten alsof je van een afstand ernaar kijkt. Je laat ze komen en gaan zonder ze vast te houden, zoals wolken die verschijnen en verdwijnen. De gedachten leiden je niet meer af, ze zijn er gewoon, schuiven langzamerhand naar de achtergrond en worden één met jouw stilte.
 
In de laatste fase van de meditatie richt je de aandacht op de ademhaling die door je neusvleugels naar binnen - tot onderin je longen- en dan weer naar buiten stroomt. Bij iedere uitademing voel je hoe je je meer ontspant en tot rust komt. 
Er zijn geen afleidingen meer: je voelt je een met alles om je heen; alles draagt bij aan jouw rust en stilte. 
 

Het voordeel van acceptatie in je gewone leven.

Met deze ´acceptatie meditatie´ leer je niet alleen om te gaan met storingen tijdens de meditatie. Je traint je ook om in je leven van alledag makkelijker om te gaan met ‘verstoringen’, situaties die minder prettig zijn: een gestreste collega, een financiële tegenvaller, autopech, een afwijzing bij een sollicitatie. Je kunt daar meestal niets aan doen: het hoort bij het leven. 
Waar je wel iets aan kunt doen is de manier waarop je er innerlijk mee omgaat. Daar ligt je vrijheid! -Je kunt je ertegen verzetten: ´waarom overkomt mij dit nu´, er emotioneel op reageren, het je aantrekken en je er rot door voelen. 
Je kunt ook accepteren dat het nu eenmaal zo is, de gebeurtenissen als feit ´verwelkomen´, en accepteren, net zoals we in de meditatie doen, en dan vanuit rust en inzicht er op reageren. 
Dat klinkt als een waardevol stukje ‘levensgereedschap’.
 
Wil je dit leren?  Kom naar de Summerschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meditatie is te leren, maar waarom zou je regelmatig stilzitten?