Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel heeft de volgende functies:
• het registreren & oppakken van prikkels
• het verwerken van en reageren op prikkels
 
Het zorgt ervoor dat je te weten komt wat er om je heen en in jezelf gebeurt (registreren van prikkels)en hoe je daarmee om gaat ( verwerken van prikkels). Het zenuwstelsel kan overprikkeld raken en lichamelijke vermoeidheid kan daarvan het gevolg zijn. Ontstaan er problemen bij de verwerking van prikkels, dan kan gevoeligheid voor stress snel toenemen en zich uiten in overgevoelige reacties.
 
Wat doen de verschillende zenuwstelsels?
 
Willekeurige zenuwstelsel
Het willekeurige zenuwstelsel zorgt voor je relatie met de buitenwereld via je zintuigen en je bewegingsapparaat.
Je kunt bewust controle op dit stelsel uitoefenen door te bepalen of je een schop tegen een bal geeft of hem met je handen oppakt.
 
Autonome zenuwstelsel
Het autonome zenuwstelsel zorgt voor het in stand houden van bepaalde lichaamsfuncties, zoals de spijsvertering en de bloedcirculatie. Dit zenuwstelsel wordt sterk beïnvloed door
emoties en is onder te verdelen in het sympathische en parasympatische zenuwstelsel.
 
Sympathische zenuwstelsel
Het sympathische zenuwstelsel is te vinden in het ruggenmerg, een aantal ingewanden en in verschillende zenuwen naar de organen. Het brengt het lichaam in een staat van paraatheid en wordt daarom ook wel het ‘gaspedaal’ genoemd.
Het grootste deel van ons leven wordt besteed in het sympathische zenuwstelsel. Hierin zitten we in de ‘vechten, vluchten’ modus. Merk je dat je hart sneller gaat kloppen, je gaat transpireren en je pupillen zich verwijden? Dan zit je dus in het sympathische zenuwstelsel.
 
Parasympathische zenuwstelsel
Het parasympathische zenuwstelsel is de tegenhanger van het sympathische zenuwstelsel. Daarom wordt het ook wel het 'rempedaal' genoemd. Het brengt je lichaam in een staat van rust en herstel doordat je o.a. de ademhaling vertraagt. De nervus vagus is een van de belangrijkste parasympatische zenuwen en in de yoga streven we ernaar om in dit zenuwstelsel te verkeren.
 
Hoe je de overstap maakt van het sympathische zenuwstelsel naar het parasympathische zenuwstelsel, en hoe de nervus vagus je daarbij kan helpen, lees je in het artikel, 'beïnvloeden nervus vagus'.