Meditatie & onderzoek

Meditatie brengt hoge bloeddruk naar beneden, net als de voorgeschreven geneesmiddelen, echter zonder de bijwerkingen van deze middelen. ~Hypertensie, American Health Association Medical Journal.
 
Mensen die mediteren zijn in staat om chronische pijn met meer dan 50% terug te dringen, terwijl ze tegelijkertijd beter kunnen functioneren in het dagelijks leven en duidelijk opgewekter zijn, zelfs vier jaar na de voltooiing van een training van acht weken.  ~Jon Kabat-Zinn, MD Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts.
 
75% van de mensen die al lange tijd aan slapeloosheid lijdt en die heeft geleerd zich te ontspannen en te mediteren, valt binnen 20 minuten na het naar bed gaan in slaap. ~Dr Gregg Jacobs, psycholoog, Harvard.
 
Meditatie vermindert het zuurstofverbruik, vertraagt de hartslag en de ademhaling, verlaagt de bloeddruk en verhoogt de intensiteit van alpha-, theta-en delta-hersengolven, tegenovergestelde factoren van de fysiologische veranderingen die optreden tijdens een stressrespons. ~Herbert Benson, MD Harvard Medical School.
 
Ontspanningstherapieën werken effectief bij de behandeling van chronische pijn. De meditatietechniek van het in stilte herhalen van woorden of geluiden terwijl aan binnendringende gedachten geen aandacht besteed wordt, kan last van lage rugklachten, artritis en hoofdpijn aanzienlijk verlichten. ~National Institutes of Health.
 
Er werden twee groepen vergeleken: mensen die mediteerden en mensen die niet mediteerden. De mediterenden bleken minder angstig en neurotisch, spontaner, onafhankelijker, zelfverzekerder, empathischer en minder bang voor de dood. ~Gerapporteerd in Atlantic Monthly.
 
Een psychiater die vrouwen met gevorderde borstkanker behandelde door middel van meditatie in combinatie met groepstherapie, bemerkte dat deze vrouwen gemiddeld 18 maanden langer leefden dan vrouwen in een controlegroep die een soortgelijke behandeling niet ontvingen. ~Stanford University Medical Center.
 
Een studie van vrouwen met ernstige PMS toonde, na vijf maanden van dagelijkse meditatie, een vermindering van 58% van hun symptomen aan. ~Health Magazine.
 
Scholieren die ontspanningstechnieken leren, vertonen minder uitval op school en hebben minder te maken met schorsing. ~De Education Initiative, Mind/Body Medical Institute, Harvard University.
 
In een recent onderzoek, was 77% van de mensen die een hoge mate van stress ervoeren, in staat om de stress af te laten vloeien, waardoor hun bloeddruk en cholesterol verlaagde, simpelweg doordat ze zich hadden getraind om kalm te blijven. ~Health.
 
Ik probeer per dag te leven, maar soms vallen de dagen me met z’n allen tegelijk aan. ~Jennifer Yane.