Duur en kosten

Duur van de opleiding 

De Dru Yoga docentenopleiding duurt 3 jaar. Per jaar zijn er 5 tot 6 modules die in weekenden plaatsvinden. De lestijden zijn zaterdag 09.30 - 18.00 uur en zondag 09.00 - 16.30 uur. De opleiding vindt plaats in Dru Centre Arnhem, De Overmaat 73, 6831 AG in Arnhem.
 

Kosten

Het cursusgeld voor de opleiding die in 2018 start bedraagt € 1450,- per jaar. Het is mogelijk om in termijnen te betalen d.m.v. een machtiging tot incasso aan Dru Netherlands.
  • € 1450,- Betaling ineens na ontvangst  van factuur.
  • € 1500,- Betaling in 3 termijnen van € 500,-
    • Afschrijving 1ste termijn 1 maart 2018
    • Afschrijving 2de termijn 1 juli 2018
    • Afschrijving 3de termijn 1 oktober 2018

Het cursusgeld kan jaarlijks worden aangepast als externe prijswijzigingen dit noodzakelijk maken. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 75,-, dit wordt bij eventuele annulering niet gerestitueerd. Het cursusgeld is inclusief cursusboeken, groepsonderricht, individuele gesprekken, begeleiding, koffie en thee. Je verbindt je steeds voor een volledig cursusjaar aan de opleiding.