De klank OM

 
Klank is de basis van vele aspecten van de schepping. In de yoga traditie gaat men ervan uit dat er volledige duisternis en stilte heerste tot de kosmische vibratie van de oermantra OM oprees als de oerklank, de eerste klank waarop de hele schepping is gebaseerd.
 
 
Amit Ray schrijft in zijn boek Om, Chanting and Meditation over de klank OM: 
 
OM is niet alleen een geluid of trilling. Het is niet alleen een symbool. Het is de hele kosmos, die je kunt zien, aanraken, horen en voelen. Bovendien, het is al wat binnen onze waarneming en alles wat er buiten onze waarneming bestaat. Het is de kern van ons bestaan. OM is de mysterieuze kosmische energie en een eeuwig lied van het Goddelijke. Het blijft continu doorklinken in de stilte op de achtergrond van alles wat bestaat."
 
Ervaar de kracht van de oefening van het chanten van OM met deze meditatie: