Klank en het effect op de hersenen

Je kunt de hersenen trainen en daarmee het vermogen tot het oplossen van complexe vraagstukken aanzienlijk verhogen. Een gebruikelijke manier is onder andere via het oplossen van puzzels, maar het kan ook door naar muziek te luisteren. Vooral in het luisteren naar klassieke muziek en in het bijzonder naar Mozart. Het luisteren naar zijn muziek kan de hersenactiviteit tot wel 60% verbeteren. Blijkbaar is de opbouw van zijn muziek zodanig dat het perfect overeen komt met de patronen die de hersenen volgen. Deze muziek zou je concentratie verhogen en je ontspannen. In feite masseert deze muziek de hersenen zodat ze optimaal presterenen zich bijna ‘open lijken te stellen’. De positieve effecten werken door tot nog een kwartier nadat de muziek gestopt is.

                                                              

Klassieke muziek reinigt de verbindingen tussen onze hersencellen. Dit gebeurt niet alleen bij zingen en zelf muziek maken, maar ook bij het luisteren naar muziek. Bij consonante akkoorden is vooral de rechterhersenhelft actief en bij dissonante akkoorden de linker. Complexe muziek wordt dus door het gehele brein ontvangen. Zo worden er niet alleen verbindingen gelegd tussen de rechter- en linkerhersenhelft, maar ook tussen gebieden voor en achter in de hersenen. De verschillende gedeelten van het brein hebben verschillende functies. Sommige gedeelten zijn meer gericht op de emotie, andere op de klankverwachting, andere op motorische reacties en weer andere op analyseren, herinnering of musiceren. Uit EEG onderzoeken is gebleken, dat bij musicerende mensen de linkerhersenhelft (spraak en intellect) en de rechterhersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende mensen. 
 
Bron: Michiel Haas en www.muziekmaaktslim.nl. 
Wetenschappelijke onderzoeken door onder andere Prof. dr. Erik Scherder en Prof. Hans Günther Bastian