Nada Yoga

"Nada is found within. It is a music without strings which plays in the body. It penetrates the inner and the outer and leads you away from illusion."
                                                                                                                                                                                                   Kabir
 
 
Nada Yoga is een eeuwenoud Indiaas metafysisch systeem en kan gezien worden als de wetenschap van klanken en frequenties. Nada Yoga betekent: ‘Eenwording met het Goddelijke door heilige klanken.’ Het doel van Nada Yoga is het laten verstillen van de rusteloze geest en het zuiveren van de fysieke en subtiele lichaamslagen door ze terug te brengen naar hun natuurlijke frequentie. Nada Yoga opent de deur naar een dieper niveau van lichamelijke en geestelijke bewustwording waar het proces van persoonlijke transformatie kan plaatsvinden. 
 
Het systeem van Nada Yoga is gebaseerd op de veronderstelling dat de gehele kosmos en alles wat er in de kosmos bestaat, inclusief de mensheid, bestaat uit geluidsvibraties, nada genaamd. Dit concept gaat er van uit dat de geluidsenergie in beweging de bouwsteen is van de kosmos. In deze context zijn geluid en muziek meer dan alleen de zintuiglijke waarneming en het plezier dat dit teweeg brengt. Geluid en muziek kunnen ook een medium zijn om een diepere eenheid met zowel de uiterlijke als de innerlijke kosmos te bereiken en om het bewustzijnsniveau van de chakra’s te verhogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat muziek werd gebruikt door de meeste Indiase heiligen en profeten als een belangrijk en krachtig middel in de zoektocht naar nirvana.