1 juli - Maandelijkse avond over de Bhagavad Gita in Arnhem

Yoga-filosofie-avond
01 July 2016
Price: 
15,00 €

Op veler verzoek organiseren we iedere maand een (vrijdag-) avond over de Bhagavad Gita. Op de bijeenkomsten verdiepen we thema’s en lessen uit dit wijsheidsboek die je praktisch kunt toepassen en die je leven glans geven.

In principe komt per avond één hoofdstuk van dit meesterwerk aan de orde; inhouden en thema’s worden behandeld onder andere aan de hand van filmfragmenten, verhalen en yoga- of meditatieoefeningen. De avonden kunnen los van elkaar worden gevolgd; je hoeft ze niet allemaal te volgen om toch een goed begrip te krijgen van de universele thema’s.

Op vrijdag 1 juli bespreken we hoofdstuk 10, ‘De goddelijke pracht’. Als je wilt, kun je je op de avond voorbereiden door deze kernsloka's alvast te lezen: 8, 9, 10, 11, 20 en 42.

Praktische info:

  • Docenten: Hans Wentink, Quirine Wentink, Trudi Rubingh
  • Meenemen: Schrift en pen, flesje water
  • Datum: 1 juli 2016
  • Aanvang: 19.00 uur
  • Kijk voor nog meer informatie over de Gita ook eens op www.opwegmetdebhagavadgita.nl!

Datum van volgende Gita-avond in Arnhem: 2 september.

Aanbevolen literatuur:
‘Op weg met de Bhagavad Gita’ van Mansukh Patel, Chris Barrington, Savitri MacCuish en John Jones en/of 
‘Vrijheid volgens de Bhagavad Gita' door Mansukh Patel.

Achtergrond over de Bhagavad Gita
Zolang de mens bestaat heeft men zich bezig gehouden met vragen als:

  • Wat is het doel van mijn leven?
  • Wie ben ik?
  • Hoe word ik gelukkig?
  • Wat is liefde?
  • Is er zoiets als een God en wat of wie is dat dan?

Komen deze vragen jou ook bekend voor? De Bhagavad Gita is een tekst waarin de antwoorden op deze vragen te vinden zijn. De Gita is ongeveer 2500 jaar op schrift gesteld maar er wordt gezegd dat 5000 jaar geleden de inhoud van de Gita al mondeling werden overgedragen. Het bevat de puurste kennis over de wetten van het leven. Het is een wonder dat die kennis al die tijd bewaard is gebleven en wij allemaal, als we dat willen, ons voordeel ermee kunnen doen, net als Gandhi, Einstein en Deepak Chopra!

Positieve effecten wanneer je de Gita bestudeert:

1. Je leert begrijpen en ervaren wie je werkelijk bent.
De Bhagavad Gita gaat over de vraag wie jij in essentie bent. Dat weten we niet (meer). We denken dat we zijn wat we uiterlijk zien met wat extra’s aan gedachten en gevoelens, neigingen en patronen. Maar we zijn zoveel meer.
De Gita neemt je mee in een proces van denken waardoor je gaat begrijpen dat er naast je dagelijkse ik een eeuwige hogere kern in je is: je Hogere Zelf. Het doel van alle spirituele ontwikkeling is om die verbinding met dat Hogere Zelf te maken of te versterken.

2. Lessen en adviezen om je leven zinvoller en gelukkiger te maken
De Gita kun je zien als een wegwijzer die aangeeft hoe dat proces verloopt. Hoewel de Gita zo’n 5000 jaar oud is, gaat het over wetten van het leven die van alle tijden zijn: ze golden voor de mensen van vroegere tijden maar gelden nog steeds voor het leven van nu.

3. Het geeft fundament aan je keuzes op alle gebieden
Het leven houdt iedere dag keuzes in: wat ga je doen, hoe vat je iets op etc. Door de snelheid van het leven lijkt het wel of we keuzes opgedrongen krijgen en we het stuur uit handen verliezen: ‘het overkomt ons’. Als je een moment stilstaat en je overziet je leven, weet je welk doel je nastreeft? De Gita geeft adviezen waardoor je meer gevoel gaat krijgen voor jouw doel in het leven; keuzes op allerlei gebied worden daardoor makkelijker en je leven komt in een stroomversnelling.

4. De levenslessen en adviezen hebben ook hun uitwerking op je omgeving
De adviezen die er in de Gita worden gegeven zijn niet alleen behulpzaam voor iedereen die ze opvolgt, het heeft ook z’n positieve werking op de mensen om hen heen.

5. Mantra’s en krachtwoorden hebben op zich al een positief effect
Elk vers in de Gita is een krachtwoord, elke zin in de Gita is een mantra. Voor degenen die bekend zijn met mantra’s: mantra’s bevatten klanken met een resonantie (wanneer ze goed worden uitgesproken of gezongen) met een helende kwaliteit en maken dat je je rustig en vredig voelt.

6. Zingeving
De Gita geeft antwoord op de vraag hoe je je kunt verbinden met meer dan alleen de materiële wereld en hoe je je leven meer zin kunt geven.

7. Inspirerend en stimulerend
Je kunt de Gita alleen bestuderen maar ook met anderen en je samen verheugen op de nieuwe inzichten over de kansen die je ontdekt dat het leven biedt. Wanneer je de adviezen opvolgt die in de Gita worden gegeven, zal je merken dat je leven in een stroomversnelling komt.