Bhagavad Gita – De Bekroonde TV-serie

Bhagavad Gita – De Bekroonde TV-serie

Mansukh Patel maakt een van de meest geliefde spirituele geschriften toegankelijk in deze schitterende en inspirerende serie.

 27,00

Beschrijving

Bhagavad Gita – Mansukh Patel

De Bhagavad Gita is het verhaal over de innerlijke die ieder mens voert, om uiteindelijk bevrijding te vinden in zichzelf. In deze bekroonde tv-serie leidt Mansukh Patel ons door de achttien hoofdstukken van de Gita, die hij op doordringende wijze illustreert met verhalen uit zijn eigen leven. Vaak speelt zijn moeder, die altijd een bron van inspiratie voor hem is geweest, hierin een belangrijke rol.

Als je een voorproefje wilt, kijk dan eens op ons Bhagavad Gita YouTube-kanaal.

De hoofdstukken:

1 – Het mededogen van Arjuna In eerste aflevering gaat Mansukh in op de archetypen die in de Bhagavad Gita een rol spelen. Tevens vertelt hij op ontroerende wijze hoe zijn moeder hem als kind heeft geholpen om het plotselinge overlijden van zijn beste vriend als een keerpunt in zijn leven te beschouwen. 

2 – Oorlog en vrede Arjuna moet de realiteit van leven en sterven onder ogen zien. Aan de hand van een prachtig verhaal wordt het duidelijk dat de kern van ons bestaan onveranderlijk blijft, ondanks het feit dat alles in het leven voortdurend lijkt te veranderen. 

3 – De yoga van actie Met zijn uitleg over de drie guna’s biedt Mansukh ons een praktisch handvat om onze persoonlijkheid te doorgronden. Hij beschrijft hoe zijn moeder hem op haar sterfbed leerde om zijn verdriet om te zetten in een proces van transformatie. 

4 – Een glas water Wie een spirituele ontwikkeling wil doormaken, heeft een gids nodig. In een prachtige beschouwing over Mahatma Gandhi zien we hoe de Gita zijn gids was en hem stimuleerde om zich, ondanks zijn angst en onzekerheid, te ontwikkelen tot een krachtige persoonlijkheid. 

5 – De ontbrekende schakel Belangeloos handelen is de schakel tussen het ‘doen’ om iets te bereiken en het pure ‘zijn’. Dat belangeloosheid ongekende moed met zich meebrengt, wordt geïllustreerd door het indringende verhaal over Maximiliaan Kolbe, die zijn leven opofferde voor een ander.

6 – Lessen in meditatie Meditatie is een essentieel middel om grip te krijgen op onszelf en onze gedachten. Door in stilte te zitten is het mogelijk de schaduwzijde van onze persoonlijkheid te overwinnen en de pure vreugde van het leven te ervaren. 

7 – De weg van liefde Als we iets willen bereiken, heeft het geen zin om te wachten op de perfecte omstandigheden. Mansukh laat zien hoe we het oneindige en onbekende lief kunnen hebben door ons open te stellen voor de ervaring van het goddelijke in onszelf.

8 – De weg naar vrijheid Door de dood te begrijpen gaan we ook inzien wat het leven betekent. Mansukh reikt een bijzondere meditatietechniek aan, die een voorbereiding kan zijn om het stervensproces als de weg naar vrijheid te ervaren.

9 – Het koninklijk geheim Het doet er niet toe welk pad je kiest, alle paden leiden naar het Allerhoogste, omdat het hele universum ervan doordrongen is. We kunnen het goddelijke mysterie echter pas ervaren als we zelf helemaal stil worden. 

10 – Het oog van de waarnemer Op treffende wijze laat Mansukh zien hoe Sint Franciscus in al zijn eenvoud gestalte heeft gegeven aan de essentie van de Gita. Pijn en lijden zijn deel van het leven. We kunnen er echter voor kiezen om dit lijden als een weg naar vrijheid te ervaren. 

11a – De kosmische spiegel Als we de schaduwzijde van onze persoonlijkheid overstijgen, krijgen we beschikking over de totaliteit van onze kracht. Alleen door zelf een licht te zijn in de duisternis, uit pure liefde voor de schepping, kunnen we harmonie ervaren. 

11b – De kosmische spiegel Mansukh legt uit wat het betekent om volledig toegewijd te zijn aan de schepper. Deze persoonlijke relatie maakt het mogelijk om zelfs in afwijzing vreugde te vinden, omdat dit je nog dichter bij de bron van liefde brengt.

12 – De yoga van devotie Dit hoofdstuk is de sleutel om boven de illusie van het leven uit te stijgen. Soms voelen we pijn, omdat we niet op het allerhoogste zijn afgestemd. Door ons echter volledig toe te vertrouwen aan het goddelijke worden we een puur instrument en ervaren we de schoonheid van het leven. 

13 – De kenner van het veld Op meesterlijke wijze wordt de vergankelijkheid van de materie gespiegeld aan de onveranderlijke essentie van het leven en van wie we werkelijk zijn. Alleen als we ons hiermee verbinden, kan het goddelijke zich openbaren. 

14 – De kosmische dansers De drie guna’s, de natuurlijke eigenschappen die alles in de schepping beïnvloeden, stellen ons in staat om de illusie van de materie te overstijgen. Voor dit proces is echter veel geduld nodig. 

15 – De levensboom Dit hoofdstuk staat in het teken van een prachtige metafoor: de omgekeerde boom, die geworteld is in de hemel en met zijn takken verstrikt raakt in de materie. Door terug te keren naar de wortels van ons bestaan, komen we in contact met de allerhoogste werkelijkheid.

16 – Licht en duisternis Niets is op zichzelf goed of slecht. Wij bepalen zelf of we het licht of de duisternis in een situatie ervaren. Mahatma Gandhi zei eens dat een gekwetst en verscheurd individu grote schade kan aanrichten. Als een mens weer heel wordt, kan hij een krachtig instrument zijn voor eenheid in de wereld. 

17 – Perfect evenwicht Onbaatzuchtigheid en geloof zijn essentiële stappen op weg naar zelfrealisatie. Naar aanleiding van een verhaal over de Boeddha geeft Mansukh aan hoe belangrijk het is om in perfect evenwicht te leven, omdat je alles in het leven waarneemt zoals je zelf bent. 

18 – De kosmische cyclus In het centrum van de oneindige kosmische cyclus zetelt het Zelf. Als we stil genoeg zijn en ons richten op de essentie, zijn we in staat om boven alle pijn uit te stijgen en de pure eenheid van het leven te ervaren. Met een ontroerend verhaal illustreert Mansukh de oneindige liefde die de schepper koestert voor ieder mens. 

Extra’s Vijf interviews met Mansukh Patel – The Battlefield of Kurukshetre – Accepting our Mistakes – The Divine Mystery – Learning to love – The Power of Materialism.

Verdere informatie

De hoofdstukken staan als volgt verdeelt over de 5 dvd’s:

DVD 1 – hoofdstuk 1 t/m 4 en interview The Battlefield of Kurukshetre;
DVD 2 – hoofdstuk 5 t/m 8 en interview Accepting our Mistakes;
DVD 3 – hoofdstuk 9 t/m 11 en interview The Divine Mystery;
DVD 4 – hoofdstuk 12 t/m 15 en interview Learning to love;
DVD 5 – hoofdstuk 16 t/m 18 en 2 interviews The latter of Treasures & The Power of Materialism.

Let op! Wij adviseren je onze producten te downloaden op een laptop of desktop (computer). Uit ervaring blijkt dat sommige mobiele devices de download niet kunnen verwerken. 

Extra informatie

formaat

DVD, MP4